Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 1, 32, 6.1 ayoddheva durmada ā hi juhve mahāvīraṃ tuvibādham ṛjīṣam /
ṚV, 1, 39, 5.2 pro ārata maruto durmadā iva devāsaḥ sarvayā viśā //
ṚV, 8, 2, 12.1 hṛtsu pītāso yudhyante durmadāso na surāyām /