Occurrences

Bhāratamañjarī
Gokarṇapurāṇasāraḥ

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 467.1 āruhya durmukharathaṃ karṇo duḥkhānalākulaḥ /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 3, 5.1 athaikadā tu garuḍaḥ sarpaṃ durmukhanāmakam /
GokPurS, 11, 14.1 durmukhatvaṃ tadā prāptā vasiṣṭhasya sutās tataḥ /