Occurrences

Rasārṇava

Rasārṇava
RArṇ, 1, 3.1 devadevaṃ sukhāsīnaṃ nīlakaṇṭhaṃ trilocanam /
RArṇ, 1, 4.2 devadeva mahādeva kāla kāmāṅgadāhaka /
RArṇ, 1, 17.2 jīvanmuktisvarūpaṃ tu devadeva śrutaṃ mayā /
RArṇ, 2, 36.2 devadeva mahādeva samastajñānabhājana /
RArṇ, 6, 1.2 devadeva mahādeva śaktīnāṃ lakṣaṇaṃ katham /
RArṇ, 16, 12.2 īśvarastasya vijñeyo devadevo jagadguruḥ //