Occurrences

Ānandakanda

Ānandakanda
ĀK, 1, 1, 2.2 devadeva mahādeva janmadāridryanāśana //
ĀK, 1, 10, 2.2 devadeva kṛpāmūrte sarvānugrāhaka prabho /
ĀK, 1, 11, 1.2 devadeva mahādeva kathitāni tvayādhunā /
ĀK, 1, 15, 313.2 devadeva jagannātha surāsuranamaskṛta /
ĀK, 1, 20, 1.2 devadeva kṛpāmbhodhe kālakandarpanāśana /
ĀK, 2, 1, 1.2 devadeva cidānanda saccidānandadāyaka /