Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 15, 106.1 devadevau mahādevau bhaktānāmārtināśanau /