Occurrences

Mahācīnatantra
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Nāṭyaśāstra
Viṣṇupurāṇa
Viṣṇusmṛti
Bhāgavatapurāṇa
Rasārṇava
Skandapurāṇa
Toḍalatantra
Ānandakanda
Haribhaktivilāsa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahācīnatantra
Mahācīnatantra, 7, 1.2 devadeva mahādeva mahākāruṇika prabho /
Mahācīnatantra, 7, 27.2 devadeva mahādeva sarvajña sarvatattvavit /
Mahābhārata
MBh, 1, 34, 7.3 ṛte kadrūṃ tīkṣṇarūpāṃ devadeva tavāgrataḥ //
MBh, 1, 49, 12.3 tathā vidhīyatām etad devadeva jagatpate //
MBh, 1, 212, 1.286 devadeva namaste 'stu lokanātha jagatpate /
MBh, 1, 220, 29.6 tvam ātmā jagataḥ stutyo devadeva namo 'stu te /
MBh, 6, BhaGī 10, 15.2 bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate //
MBh, 6, 102, 60.1 ehyehi puṇḍarīkākṣa devadeva namo 'stu te /
MBh, 12, 325, 4.2 namaste devadeva niṣkriya nirguṇa lokasākṣin kṣetrajña ananta puruṣa mahāpuruṣa triguṇa pradhāna /
MBh, 13, 129, 34.2 sarvadharmārthatattvajña devadeva vadasva me /
MBh, 13, 132, 27.3 tanme brūhi mahābhāga devadeva pinākadhṛk //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 35, 9.2 devadeva mahādeva lokasyāsya hite rata /
Rām, Bā, 54, 18.1 tava prasādād bhavatu devadeva mamepsitam /
Rām, Utt, 10, 39.2 svaptuṃ varṣāṇyanekāni devadeva mamepsitam //
Rām, Utt, 27, 12.1 tad ākhyāhi yathātattvaṃ devadeva mama svayam /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 1, 120.2 devadeva hṛṣīkeśa nātha nārāyaṇāmala /
KūPur, 1, 29, 17.2 devadeva mahādeva bhaktānāmārtināśana /
KūPur, 2, 37, 117.1 vāmadeva maheśāna devadeva trilocana /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 10, 47.3 dṛṣṭo mayā tvaṃ gāyatryā devadeva maheśvara /
LiPur, 1, 32, 16.1 antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma devadeva namo 'stu te //
LiPur, 1, 42, 33.1 putra pāhi mahābāho devadeva jagadguro /
LiPur, 1, 72, 153.1 bhaktyā ca tuṣṭyādbhutadarśanācca martyā amartyā api devadeva /
LiPur, 1, 72, 163.1 aho vicitraṃ tava devadeva viceṣṭitaṃ sarvasurāsureśa /
LiPur, 1, 72, 173.2 tvayi bhaktiṃ ca deveśa devadeva namo'stu te //
LiPur, 1, 92, 36.2 vaktumarhasi deveśa devadeva vṛṣadhvaja //
LiPur, 1, 95, 29.1 stoṣyāmastvāṃ kathaṃ bhāsi devadeva mṛgādhipa /
LiPur, 1, 97, 15.2 vākyenālaṃ mahābāho devadeva vṛṣadhvaja //
LiPur, 1, 103, 58.1 kartāsmi vacanaṃ sarvaṃ devadeva pitāmaha /
LiPur, 2, 19, 35.2 udvāsya hṛtpaṅkajamadhyasaṃsthaṃ smarāmi biṃbaṃ tava devadeva //
LiPur, 2, 27, 7.1 devadeva jagannātha namaste bhuvaneśvara /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 3, 47.1 devadeva mahābhāga sarvalokapitāmaha /
NāṭŚ, 3, 48.1 devadeva mahābhāga gaṇeśa tripurāntaka /
NāṭŚ, 3, 52.1 mahādeva mahāyogindevadeva surottama /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 12, 33.2 devadeva jagannātha pareśa puruṣottama /
ViPur, 5, 7, 72.1 yadyanyathā pravarteyaṃ devadeva tato mayi /
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 98, 7.1 devadeva //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 7, 26.1 kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham /
BhāgPur, 1, 8, 9.2 pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate /
BhāgPur, 2, 5, 1.2 devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja /
BhāgPur, 3, 15, 4.1 devadeva jagaddhātar lokanāthaśikhāmaṇe /
BhāgPur, 8, 7, 21.2 devadeva mahādeva bhūtātman bhūtabhāvana /
Rasārṇava
RArṇ, 1, 4.2 devadeva mahādeva kāla kāmāṅgadāhaka /
RArṇ, 1, 17.2 jīvanmuktisvarūpaṃ tu devadeva śrutaṃ mayā /
RArṇ, 2, 36.2 devadeva mahādeva samastajñānabhājana /
RArṇ, 6, 1.2 devadeva mahādeva śaktīnāṃ lakṣaṇaṃ katham /
Skandapurāṇa
SkPur, 23, 2.1 bhagavandevatārighna devadevāmbikāpate /
Toḍalatantra
ToḍalT, Tṛtīyaḥ paṭalaḥ, 1.2 devadeva mahādeva saṃsārārṇavatāraka /
Ānandakanda
ĀK, 1, 1, 2.2 devadeva mahādeva janmadāridryanāśana //
ĀK, 1, 10, 2.2 devadeva kṛpāmūrte sarvānugrāhaka prabho /
ĀK, 1, 11, 1.2 devadeva mahādeva kathitāni tvayādhunā /
ĀK, 1, 15, 313.2 devadeva jagannātha surāsuranamaskṛta /
ĀK, 1, 20, 1.2 devadeva kṛpāmbhodhe kālakandarpanāśana /
ĀK, 2, 1, 1.2 devadeva cidānanda saccidānandadāyaka /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 3, 264.2 devadeva jagannātha śaṅkhacakragadādhara /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 39, 16.1 prasannā tava vākyena devadeva jagadguro /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 131, 29.2 kadrūśāpabhayādbhītā devadeva maheśvara /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 193, 19.2 paśvādivargeṣu na so 'sti kaścid yo nāṃśabhūtastava devadeva //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 193, 34.1 kiṃ vāparāddhaṃ tava devadeva yanmāyayā no hṛdayaṃ tavāpi /