Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Skandapurāṇa
Tantrāloka
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 3, 39, 9.2 pārthasya devadevena śṛṇu samyak samāgamam //
MBh, 3, 40, 50.2 phalguno gātrasaṃruddho devadevena bhārata //
MBh, 5, 13, 9.1 devadevena saṃgamya viṣṇunā prabhaviṣṇunā /
MBh, 5, 189, 5.2 ityukto devadevena strīpumāṃste bhaviṣyati //
MBh, 8, 24, 136.1 ity ukto jāmadagnyas tu devadevena śūlinā /
MBh, 8, 24, 153.1 uktaś ca devadevena prītiyuktena śūlinā /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 5, 312.2 prabhunā devadevena muktaḥ śāpo mahān iti //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 15, 204.1 evaṃ vyāhṛtamātre tu devadevena devatāḥ /
KūPur, 1, 30, 23.2 gopitaṃ devadevena mahādevena śaṃbhunā //
KūPur, 1, 44, 27.2 nivāsaḥ kalpitaḥ pūrvaṃ devadevena śūlinā //
KūPur, 2, 11, 141.1 yaduktaṃ devadevena viṣṇunā kūrmarūpiṇā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 4, 53.2 līlayā devadevena sargāstvīdṛgvidhāḥ kṛtāḥ //
LiPur, 1, 25, 8.1 trividhaṃ snānamākhyātaṃ devadevena śaṃbhunā /
LiPur, 1, 30, 16.2 adya vai devadevena tava rudreṇa kiṃ kṛtam //
LiPur, 1, 36, 35.1 yācito devadevena dadhīcaḥ prāha viṣṇunā /
LiPur, 1, 43, 41.1 vṛṣadhvaniriti khyātā devadevena sā nadī /
LiPur, 1, 71, 3.2 sudurgaṃ devadevena dagdhamityeva naḥ śrutam //
LiPur, 1, 85, 4.2 purā devena rudreṇa devadevena śaṃbhunā /
LiPur, 1, 94, 30.1 dharā pratiṣṭhitā hyevaṃ devadevena līlayā /
LiPur, 1, 98, 180.1 ityukto devadevena devadevaṃ praṇamya tam /
LiPur, 1, 102, 16.2 duhiturdevadevena na jānannabhimantritam //
LiPur, 1, 102, 31.2 stambhitaḥ śiśurūpeṇa devadevena līlayā //
LiPur, 1, 102, 36.1 stambhitā devadevena tathānye ca divaukasaḥ /
LiPur, 1, 106, 25.1 kṛtamasyāḥ prasādārthaṃ devadevena tāṇḍavam /
LiPur, 2, 9, 52.2 uktastu devadevena sarveṣām anukaṃpayā //
LiPur, 2, 20, 8.2 śivena devadevena bhaktānāṃ hitakāmyayā //
LiPur, 2, 45, 2.3 manave devadevena kathitaṃ brahmaṇā purā //
LiPur, 2, 54, 7.2 śivena devadevena śarveṇātyugraśūlinā //
LiPur, 2, 54, 8.2 skandena devadevena brahmaputrāya dhīmate //
Matsyapurāṇa
MPur, 133, 48.1 ityuktvā devadevena devā viddhā iveṣubhiḥ /
MPur, 154, 554.2 ehyehi yāto'si me putratāṃ devadevena datto'dhunā vīraka //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 9, 80.2 ity uktā devadevena sarva eva tataḥ surāḥ /
ViPur, 1, 12, 40.2 ity uktā devadevena praṇamya tridaśās tataḥ /
ViPur, 1, 14, 10.2 brahmaṇā devadevena samādiṣṭo 'smy ahaṃ sutāḥ /
ViPur, 5, 2, 1.2 yathoktaṃ sā jagaddhātrī devadevena vai tadā /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 14, 7.2 brahmaṇā devadevena devānām anupṛcchatām //
Skandapurāṇa
SkPur, 4, 14.2 preritaṃ devadevena nipapāta havirbhuji //
SkPur, 13, 2.2 duhiturdevadevena jñātvā tadabhimantritam //
SkPur, 13, 34.1 stambhitaḥ śiśurūpeṇa devadevena śambhunā /
Tantrāloka
TĀ, 1, 17.2 devadevena nirdiṣṭaṃ svaśabdenātha liṅgataḥ //
TĀ, 3, 21.1 etacca devadevena darśitaṃ bodhavṛddhaye /
TĀ, 11, 7.1 kṛtaśca devadevena samayo 'paramārthatām /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 28, 104.2 bhūyastasya varo datto devadevena bhārata /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 34, 6.2 prasthito devadevena svapnānte vāritaḥ kila //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 38, 16.1 etacchrutvā paraṃ vākyaṃ devadevena bhāṣitam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 48, 70.2 punaśca devadevena śūlena dvidalīkṛtaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 56, 36.3 maheśvareṇa tuṣṭena devadevena śūlinā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 90, 2.2 cakraṃ prakṣālitaṃ tatra devadevena cakriṇā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 109, 2.1 saināpatyābhiṣekāya devadevena cakriṇā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 111, 3.2 devadevena vai taptaṃ tapaḥ pūrvaṃ yudhiṣṭhira /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 111, 44.3 sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ devadevena bhāṣitam //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 142, 82.2 tena te sadṛśāḥ syur vai devadevena cakriṇā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 143, 12.2 tenaiva sadṛśāḥ sarve devadevena cakriṇā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 155, 7.2 kathitaṃ devadevena śitikaṇṭhena bhārata /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 177, 2.1 tatra sthāne purā pārtha devadevena śūlinā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 180, 21.1 ityukto devadevena brāhmaṇo vismayānvitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 182, 58.1 etacchrutvā bhṛguśreṣṭho devadevena bhāṣitam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 204, 6.3 śaptastu devadevena kopāviṣṭena sattama //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 211, 1.2 āścaryabhūtaṃ lokasya devadevena yatkṛtam /