Occurrences

Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 12.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 106.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
MPālNigh, Abhayādivarga, 222.1 mūrvā devī madhurasā devaśreṇī madhusravā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 19.2 gokarṇī laghuparṇikā ca dahanī tejasvinī moraṭā devaśreṇīmadhūlikāmadhudalāḥ syuḥ pīlunī raktalā //