Occurrences

Śyainikaśāstra

Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 5, 15.1 bhinnendranīlasaṃkāśasūkṣmaśaṣpasamācitāḥ /
Śyainikaśāstra, 5, 16.2 teṣāṃ dāvāgnisaṃkāśo grīṣmo bhavati duḥsahaḥ //
Śyainikaśāstra, 6, 2.1 nīlendramaṇisaṃkāśapakṣatibhyāṃ virājitān /
Śyainikaśāstra, 6, 3.1 nirmuktoragasaṃkāśān paṭṭapāśopayojitān /