Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Ṛgveda

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 13, 9, 9.1 abhī ṣu ṇaḥ sakhīnām avitā jaritṝṇām /
Ṛgveda
ṚV, 1, 30, 15.1 ā yad duvaḥ śatakratav ā kāmaṃ jaritṝṇām /
ṚV, 4, 31, 3.1 abhī ṣu ṇaḥ sakhīnām avitā jaritṝṇām /
ṚV, 7, 66, 3.1 tā na stipā tanūpā varuṇa jaritṝṇām /