Occurrences

Amarakośa
Liṅgapurāṇa
Meghadūta
Ṛtusaṃhāra

Amarakośa
AKośa, 1, 95.2 ghanajīmūtamudirajalamugdhāmayonayaḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 54, 32.2 vṛndaṃ jalamucāṃ caiva śvasanenābhitāḍitam //
Meghadūta
Megh, Uttarameghaḥ, 8.2 śaṅkāspṛṣṭā iva jalamucas tvādṛśā jālamārgair dhūmodgārānukṛtinipuṇā jarjarā niṣpatanti //
Ṛtusaṃhāra
ṚtuS, Dvitīyaḥ sargaḥ, 22.2 śrutvā dhvaniṃ jalamucāṃ tvaritaṃ pradoṣe śayyāgṛhaṃ gurugṛhātpraviśanti nāryaḥ //