Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 5, 2.2 saṃkalpād darśanātsparśātpūrveṣāṃ sṛṣṭirucyate /
MPur, 5, 19.2 saṃkalpāyāstu saṃkalpo vasusṛṣṭiṃ nibodhata //
MPur, 114, 14.1 saṃkalpapañcamānāṃ tu āśramāṇāṃ yathāvidhi /
MPur, 147, 4.2 jñātvā tu tasya saṃkalpaṃ brahmā krūrataraṃ punaḥ //
MPur, 150, 26.2 grasano ghorasaṃkalpaḥ saṃdaṣṭauṣṭhapuṭacchadaḥ //
MPur, 153, 154.2 tataste bhagnasaṃkalpāḥ prayayuryatra tārakaḥ //
MPur, 154, 13.2 tvatsaṃkalpenāntamāyāptigūḍhaḥ kālo meyo dhvastasaṃkhyāvikalpaḥ //
MPur, 157, 19.2 umāpi prāptasaṃkalpā jagāma giriśāntikam //