Occurrences

Rasārṇava
Rasaratnasamuccayabodhinī

Rasārṇava
RArṇ, 2, 6.1 varṇotkarṣaṃ mṛdutvaṃ ca jāraṇāṃ bālabaddhayoḥ /
RArṇ, 13, 1.3 ataḥ paraṃ samācakṣva samyagbaddhasya jāraṇām //
Rasaratnasamuccayabodhinī
RRSBoṬ zu RRS, 8, 75, 1.0 tatrādau nirmukhajāraṇāmāha nirmukheti //
RRSBoṬ zu RRS, 8, 85.2, 1.0 jāraṇābhedajāraṇāmāha druteti //