Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Laṅkāvatārasūtra

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 2, 22.1 mañjughoṣaprabhṛtayaḥ pūjayanti yathā jinān /
BoCA, 2, 48.2 jagadrakṣārtham udyuktān sarvatrāsaharāñjinān //
BoCA, 3, 5.1 nirvātukāmāṃśca jinān yācayāmi kṛtāñjaliḥ /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 24, 9.2 vītarāgatayā siddhān atiśete jinān api //
Laṅkāvatārasūtra
LAS, 1, 44.37 ya eṣa praṣṭukāmo daśagrīvo'nāgatānapi jinān prakṣyati /