Occurrences

Kāṭhakagṛhyasūtra
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
Ṛgveda
Arthaśāstra
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Saundarānanda
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Daśakumāracarita
Kirātārjunīya
Kāmasūtra
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Nāradasmṛti
Saṃvitsiddhi
Suśrutasaṃhitā
Viṣṇusmṛti
Śatakatraya
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara
Kṛṣiparāśara
Rasamañjarī
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rasārṇava
Skandapurāṇa
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Kokilasaṃdeśa
Parāśaradharmasaṃhitā
Rasārṇavakalpa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Uḍḍāmareśvaratantra

Kāṭhakagṛhyasūtra
KāṭhGS, 26, 6.2 paryāṇaddhaṃ viśvarūpaṃ yad asyāḥ syonaṃ patibhyaḥ savitā kṛṇotu tad iti vadhūsaṃgame //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 3, 10, 1.2 imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti //
MS, 1, 3, 15, 4.2 yathā naḥ sarvā ij janaḥ saṃgame sumanā asat //
MS, 1, 11, 4, 5.2 yathā naḥ sarvā ij janaḥ saṃgame sumanā asat //
MS, 2, 2, 6, 4.2 yathā naḥ sarvā ij janaḥ saṃgame sumanā asat //
MS, 2, 9, 2, 4.2 yathā naḥ sarvā ij janaḥ saṃgame sumanā asat //
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 7, 16.2 imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti /
Ṛgveda
ṚV, 1, 102, 3.1 taṃ smā ratham maghavan prāva sātaye jaitraṃ yaṃ te anumadāma saṃgame /
ṚV, 10, 38, 3.2 asmābhiṣ ṭe suṣahāḥ santu śatravas tvayā vayaṃ tān vanuyāma saṃgame //
ṚV, 10, 107, 4.2 ye pṛṇanti pra ca yacchanti saṃgame te dakṣiṇāṃ duhate saptamātaram //
ṚV, 10, 123, 1.2 imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti //
Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 3, 3.1 janapadamadhye samudayasthānaṃ sthānīyaṃ niveśayet vāstukapraśaste deśe nadīsaṅgame hradasyāviśoṣasyāṅke sarasastaṭākasya vā vṛttaṃ dīrghaṃ caturaśraṃ vā vāstuvaśena vā pradakṣiṇodakaṃ paṇyapuṭabhedanam aṃsapathavāripathābhyām upetam //
Mahābhārata
MBh, 1, 57, 57.48 adrikā matsyarūpābhūd gaṅgāyamunasaṃgame /
MBh, 1, 68, 11.28 pratiṣṭhitaṃ puravaraṃ gaṅgāyāmunasaṅgame /
MBh, 1, 178, 17.31 nirāśā dhanuṣoddhāre draupadīsaṃgame 'pi ca /
MBh, 1, 188, 22.129 kaumāraṃ ca bhavet sarvaiḥ saṃgame saṃgame ca me /
MBh, 1, 188, 22.129 kaumāraṃ ca bhavet sarvaiḥ saṃgame saṃgame ca me /
MBh, 1, 207, 13.3 kāverīṃ tāṃ samāsādya saṃgame sāgarasya ha /
MBh, 3, 80, 79.1 tato gatvā sarasvatyāḥ sāgarasya ca saṃgame /
MBh, 3, 81, 80.1 kauśikyāḥ saṃgame yas tu dṛṣadvatyāś ca bhārata /
MBh, 3, 82, 31.1 gaṅgāsaṃgamayoścaiva snāti yaḥ saṃgame naraḥ /
MBh, 3, 82, 34.1 gaṅgāyāśca naraśreṣṭha sarasvatyāśca saṃgame /
MBh, 3, 82, 70.2 gomatīgaṅgayoś caiva saṃgame lokaviśrute /
MBh, 3, 82, 120.1 ye tu dānaṃ prayacchanti niścīrāsaṃgame narāḥ /
MBh, 3, 82, 135.1 kālikāsaṃgame snātvā kauśikyāruṇayor yataḥ /
MBh, 3, 83, 4.1 gaṅgāyās tvatha rājendra sāgarasya ca saṃgame /
MBh, 3, 83, 8.1 śoṇasya jyotirathyāś ca saṃgame nivasañśuciḥ /
MBh, 3, 83, 31.1 veṇṇāyāḥ saṃgame snātvā vājapeyaphalaṃ labhet /
MBh, 3, 83, 31.2 varadāsaṃgame snātvā gosahasraphalaṃ labhet //
MBh, 3, 83, 76.1 tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryāt saṃgame saṃśitavrataḥ /
MBh, 3, 83, 80.2 snāta eva tadāpnoti gaṅgāyamunasaṃgame //
MBh, 3, 93, 6.1 gaṅgāyamunayoścaiva saṃgame satyasaṃgarāḥ /
MBh, 3, 114, 2.1 sa sāgaraṃ samāsādya gaṅgāyāḥ saṃgame nṛpa /
MBh, 5, 24, 5.1 smaranti tubhyaṃ naradeva saṃgame yuddhe ca jiṣṇośca yudhāṃ praṇetuḥ /
MBh, 5, 118, 1.3 upagamyāśramapadaṃ gaṅgāyamunasaṃgame //
MBh, 6, 112, 20.2 vāśitāsaṃgame yattau siṃhāviva mahāvane //
MBh, 7, 9, 8.3 vāśitāsaṃgame yadvad ajayyaṃ pratiyūthapaiḥ //
MBh, 8, 49, 41.2 nadīnāṃ saṃgame grāmād adūre sa kilāvasat //
MBh, 9, 54, 27.2 vāśitāsaṃgame dṛptau śaradīva madotkaṭau //
MBh, 13, 43, 22.2 nāsām asti priyo nāma maithune saṃgame nṛbhiḥ //
MBh, 13, 112, 27.1 tato garbhaḥ sambhavati strīpuṃsoḥ pārtha saṃgame /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 22, 5.2 dadṛśāte tatas tatra sarayvāḥ saṃgame śubhe //
Rām, Ki, 41, 12.1 sindhusāgarayoś caiva saṃgame tatra parvataḥ /
Saundarānanda
SaundĀ, 7, 45.1 śaptaśca pāṇḍurmadanena nūnaṃ strīsaṃgame mṛtyumavāpsyasīti /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Śār., 4, 6.1 jaṅghorvoḥ saṃgame jānu khañjatā tatra jīvataḥ /
AHS, Śār., 4, 34.1 jihvākṣināsikāśrotrakhacatuṣṭayasaṃgame /
AHS, Utt., 35, 60.1 viṣaprakṛtikālānnadoṣadūṣyādisaṃgame /
Daśakumāracarita
DKCar, 1, 1, 75.1 kāmapālasya yakṣakanyāsaṃgame vismayamānamānaso rājahaṃso rañjitamitraṃ sumitraṃ mantriṇamāhūya tadīyabhrātṛputramarthapālaṃ vidhāya tasmai sarvaṃ vārtādikaṃ vyākhyāyādāt //
Kirātārjunīya
Kir, 4, 4.2 sudurlabhe nārhati ko 'bhinandituṃ prakarṣalakṣmīm anurūpasaṃgame //
Kir, 13, 69.2 ity anekaphalabhāji mā sma bhūd arthitā katham ivāryasaṃgame //
Kāmasūtra
KāSū, 2, 9, 26.6 śakuniḥ phalapāte tu strīmukhaṃ ratisaṃgame //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 35, 12.1 tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryāt saṃgame saṃśitavrataḥ /
KūPur, 1, 35, 15.2 sā gatistyajataḥ prāṇān gaṅgāyamunasaṃgame //
KūPur, 1, 35, 33.2 gaṅgādvāre prayāge ca gaṅgāsāgarasaṃgame //
KūPur, 1, 36, 6.1 jalapraveśaṃ yaḥ kuryāt saṃgame lokaviśrute /
KūPur, 2, 12, 13.1 upāsane gurūṇāṃ ca saṃdhyayoḥ sādhusaṃgame /
KūPur, 2, 30, 22.1 sarasvatyāstvaruṇayā saṃgame lokaviśrute /
KūPur, 2, 38, 40.3 saṃgame narmadāyāstu rudraloke mahīyate //
KūPur, 2, 39, 80.2 saṃgame tu naraḥ snāyādupavāsaparāyaṇaḥ /
KūPur, 2, 40, 32.1 tatra snātvā naro rājan narmadodadhisaṃgame /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 92, 88.1 sthāpitaṃ brahmaṇā cāpi saṃgame liṅgamuttamam /
LiPur, 1, 92, 89.1 saṃgame devanadyā hi yaḥ snātvā manujaḥ śuciḥ /
LiPur, 2, 3, 60.2 strīsaṃgame tathā gīte dyūte vyākhyānasaṃgame /
LiPur, 2, 3, 60.2 strīsaṃgame tathā gīte dyūte vyākhyānasaṃgame /
Matsyapurāṇa
MPur, 17, 3.1 ārdrāmaghārohiṇīṣu dravyabrāhmaṇasaṃgame /
MPur, 22, 18.1 saṃgame yatra tiṣṭhanti gaṅgāyāḥ pitaraḥ sadā /
MPur, 105, 18.1 sā gaustasmai pradātavyā gaṅgāyamunasaṃgame /
MPur, 106, 21.1 tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryātsaṃgame śaṃsitavrataḥ /
MPur, 106, 24.2 sā gatistyajataḥ prāṇān gaṅgāyamunasaṃgame //
MPur, 106, 54.2 gaṅgādvāre prayāge ca gaṅgāsāgarasaṃgame /
MPur, 107, 12.1 jalapraveśaṃ yaḥ kuryātsaṃgame lokaviśrute /
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 12, 63.1 nadīnāṃ saṃgame tīrtheṣv ārāmeṣu vaneṣu ca /
Saṃvitsiddhi
SaṃSi, 1, 38.2 sadasatpratyayaprāptaviruddhadvandvasaṅgame //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 31, 9.2 saṅgame ca bhiṣak snānaṃ kuryāddhātrīkumārayoḥ //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 85, 30.1 gaṅgāsāgarasaṃgame //
ViSmṛ, 85, 37.1 śoṇasya jyotiṣāyāśca saṃgame //
Śatakatraya
ŚTr, 1, 62.1 vāñchā sajjanasaṅgame paraguṇe prītir gurau namratā vidyāyāṃ vyasanaṃ svayoṣiti ratir lokāpavādād bhayam /
ŚTr, 2, 97.2 jātāḥ śīkaraśītalāś ca marutor atyantakhedacchido dhanyānāṃ bata durdinaṃ sudinatāṃ yāti priyāsaṅgame //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 20, 26.1 yaśaḥ śivaṃ suśrava āryasaṅgame yadṛcchayā copaśṛṇoti te sakṛt /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 542.2 patyustu śāsanāttāsāṃ na doṣaḥ parasaṃgame //
BhāMañj, 5, 558.2 saṃgame sarvavīrāṇāṃ mahāratharathāntaram //
BhāMañj, 14, 72.2 parasparopakāreṇa prīyate dehasaṃgame //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 52, 6.2 sarasvatyāstaraṅgiṇyāḥ saṅgame lokaviśrute //
GarPur, 1, 67, 18.2 yuddhādibhojane ghāte strīṇāṃ caiva tu saṃgame //
GarPur, 1, 81, 2.1 gaṅgādvāre prayāge ca gaṅgāsāgarasaṅgame /
GarPur, 1, 83, 72.1 niścirāsaṃgame snātvā brahmalokaṃ nayetpitṝn /
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 1, 67.2 āśrame 'vasthitiṃ tasminn āśāṃ ca priyasaṃgame //
KSS, 5, 2, 117.2 mahāvrativacaḥ śrutvā jātāsthaḥ sutasaṃgame //
Kṛṣiparāśara
KṛṣiPar, 1, 56.2 kakṣayościttalā vṛṣṭiḥ suvṛṣṭistīrasaṅgame //
Rasamañjarī
RMañj, 6, 314.2 vṛddhānāṃ madanodayodayakaraḥ prauḍhāṅganāsaṅgame siṃho'yaṃ samadṛṣṭiḥ pratyayakaro bhūpaiḥ sadā sevyatām //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 6, 88.0 abhyāsena nihanti mṛtyupalitaṃ kāmeśvaro vatsarāt sarveṣāṃ hitakārako nigaditaḥ śrīnityanāthena vai vṛddhānāmapi kāmavardhanakaraḥ prauḍhāṅganāsaṃgame siddho'yaṃ dhanavastvamoghasukhado bhūpaiḥ sadā sevyatām //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 240.2 vṛddhānām api kāmavardhanakaraḥ prauḍhāṅganāsaṅgame siddho'yaṃ mama dṛṣṭipratyayakaro bhūpaiḥ sadā sevyatām //
Rasārṇava
RArṇ, 5, 29.3 dadāti khecarīṃ siddhiṃ rasabhairavasaṃgame //
RArṇ, 5, 44.1 ityoṣadhigaṇāḥ proktāḥ siddhidā rasasaṃgame /
Skandapurāṇa
SkPur, 1, 3.1 prajāpatermahākṣetre gaṅgākālindīsaṃgame /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 5, 1.2 saṅgame tāmragaṅgāyāḥ samudrasya ca sattama /
GokPurS, 5, 10.2 saṅgame tāmragaṅgāyāḥ samudrasya ca sattama //
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 2, 67.2 so 'yaṃ bhedo viṣayabhidayā saṅgame tvaṃ kilaikā viśleṣe tu tribhuvanamidaṃ jāyate tvanmayaṃ hi //
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 5, 2.1 gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ mahānadyos tu saṃgame /
ParDhSmṛti, 9, 56.2 nadīṣu saṃgame caiva araṇyeṣu viśeṣataḥ //
Rasārṇavakalpa
RAK, 1, 427.2 kumeruparvate ramye manojñe tīrthasaṅgame //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 23, 1.2 tatraiva saṅgame rājanbhaktyā paramayā nṛpa /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 23, 14.2 viśalyāsaṅgame snātvā sakṛttatphalamaśnute //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 3.1 kathayasva mahābhāga kāverīsaṅgame phalam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 9.1 kāveryā narmadāyās tu saṅgame lokaviśrute /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 24.2 kāverīsaṅgame snātvā yairdattaṃ hi tilodakam //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 27.1 kāverīsaṅgame rājansnānadānārcanaṃ naraiḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 34.2 triṣu lokeṣu vikhyātā narmadāsaṅgame sadā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 35.2 kāverīsaṅgame tāta te 'pi mokṣamavāpnuyuḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 41.1 aśītiśca yavāḥ proktā gaṅgāyāmunasaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 51, 26.2 kedāre caiva yatpuṇyaṃ gaṅgāsāgarasaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 56, 33.2 vāruṇīṃ sā diśaṃ gatvā devanadyāśca saṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 35.2 snāto revājale puṇye saṅgame pāpanāśane //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 41.2 saṃdeśaṃ śrūyatāṃ vipra yadi gacchasi saṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 57.2 snānaṃ kṛtvā śubhe toye saṅgame pāpanāśane //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 63.2 brāhmaṇe saṅgame tatra dhyāyamāne vṛṣadhvajam //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 87.1 ye vrajanti mahātmānaḥ saṅgame suradurlabhe /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 87.2 mṛdāvaguṇṭhayitvā tu cātmānaṃ saṅgame viśet //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 99, 18.1 aputrā ye narāḥ pārtha snānaṃ kurvanti saṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 36.1 tatastaduttare kūle eraṇḍyāḥ saṅgame śubhe /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 41.1 samprāptā dvijarūpaistu eraṇḍyāḥ saṅgame priye /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 70.1 eraṇḍyāḥ saṅgame snātvā brahmahatyāṃ vyapohati /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 73.1 ye mriyanti narā devi eraṇḍyāḥ saṅgame śubhe /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 76.1 eraṇḍyāḥ saṅgame snātvā revāyā vimale jale /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 83.1 sāṃnidhyātsaṅgame devi lokānāṃ tu varapradāḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 152.2 tataḥ praviṣṭastu jale revairaṇḍyostu saṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 103, 169.2 sapatnīko gatastatra saṅgame varavarṇini //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 158, 5.1 saṅgame tatra yaḥ snātvā pūjayet saṅgameśvaram /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 166, 5.1 saṅgame tu tataḥ snātā nārī vā puruṣo 'pi vā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 83.1 utpalāvartake lolā subhadrā śoṇasaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 218, 46.1 tatra tīrthe tu rājendra narmadodadhisaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 11.2 viśeṣaḥ kathitastasyā revāsāgarasaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 12.2 praṇamya ca punardevīṃ saṅgame revayā saha //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 17.1 saṅgame tatra yaḥ snātvā loṭaṇeśvaram arcayet /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 24.1 saṅgame tatra yo gatvā snānaṃ kṛtvā yathāvidhi /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 48.1 tatphalaṃ samavāpnoti revāsāgarasaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 224, 3.1 militāḥ koṭiśo rājanrevāsāgarasaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 225, 7.2 śrutvā pāpaharaṃ tīrthaṃ revāsāgarasaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 225, 23.1 iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe revāsāgarasaṅgame 'likeśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma pañcaviṃśatyadhikadviśatatamo 'dhyāyaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 227, 46.1 saṅgame devanadyāśca śūlabhede nṛpottama /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 227, 47.1 eraṇḍīsaṅgame tadvat kapilāyāśca saṃgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 227, 47.2 kecit triguṇitaṃ prāhuḥ kubjārevotthasaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 227, 49.2 triguṇaṃ kṛcchram āpnoti revāsāgarasaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, Chapter 230: Tīrthāvalikathana, 32.1 tīrthalakṣaṃ viduḥ pūrve kapilāyāstu saṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 35.2 koṭirekā tu tīrthānāṃ kapilāsaṅgame pṛthak //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 36.2 śatamaṃ gāragartāyāḥ saṅgame munisattamāḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 37.1 tīrthānāmayutaṃ tadvatkubjāyāḥ saṅgame sthitam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 37.2 śataṃ hiraṇyagarbhāyāḥ saṅgame samavasthitam //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 38.1 tīrthānāmaṣṭaṣaṣṭiśca viśokāsaṅgame sthitā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 38.2 tathā sahasraṃ tīrthānāṃ saṃsthitaṃ vāgusaṅgame //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 41.2 tīrthānyaṣṭottaraśataṃ maṇinadyāśca saṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 44.1 saṅgame ca karañjāyāḥ sthitamaṣṭottarāyutam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 50.1 kāveryāḥ saṅgame viprāḥ sthitā pañcaśatī tathā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 54.2 vimaleśvaratīrthe tu revāsāgarasaṅgame /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 232, 43.2 gaṅgādvāre prayāge ca gaṅgāsāgarasaṅgame //
Uḍḍāmareśvaratantra
UḍḍT, 9, 34.2 iha nadīsaṃgame gatvā candanena maṇḍalaṃ kṛtvā agurudhūpaṃ dattvā sahasraikaṃ mantraṃ māsaparyantaṃ pratyahaṃ japet /