Occurrences

Ṛgveda
Mahābhārata
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Bhāratamañjarī
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Ṛgveda
ṚV, 10, 131, 3.1 nahi sthūry ṛtuthā yātam asti nota śravo vivide saṃgameṣu /
Mahābhārata
MBh, 4, 5, 2.6 palvaleṣu ca ramyeṣu nadīnāṃ saṃgameṣu ca /
MBh, 5, 47, 49.1 balāhakād uccarantīva vidyut sahasraghnī dviṣatāṃ saṃgameṣu /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 6, 58.2 catuṣpathe gavāṃ tīrthe nadīnāṃ saṃgameṣu ca //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1315.2 sparśādhikyaṃ kimu strīṇāṃ nṛṇāṃ vā saṃgameṣviti //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 227, 48.2 saṅgameṣu tathānyāsāṃ nadīnāṃ revayā saha //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 49.1 śatamaṣṭādhikaṃ prāha pratyekaṃ saṅgameṣu ca /