Occurrences

Śyainikaśāstra

Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 1, 30.1 dharmadrumasya phalamarthamudīrayanti śāstreṣu niścitadhiyo hi yathāgamena /
Śyainikaśāstra, 2, 16.2 tena dharmmadrumasyāho phalaṃ raktā nitambinī //