Occurrences

Buddhacarita
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Buddhacarita
BCar, 13, 71.1 gatapraharṣā viphalīkṛtaśramā praviddhapāṣāṇakaḍaṅgaradrumā /
Mahābhārata
MBh, 2, 3, 19.1 sabhā tu sā mahārāja śātakumbhamayadrumā /
MBh, 3, 41, 20.1 tataścacāla pṛthivī saparvatavanadrumā /
MBh, 3, 172, 7.2 samākrāntā mahī padbhyāṃ samakampata sadrumā //
MBh, 5, 185, 20.1 tataścacāla pṛthivī saparvatavanadrumā /
MBh, 7, 163, 44.1 tataścacāla pṛthivī saparvatavanadrumā /
MBh, 8, 60, 18.2 sādridrumā syāt pṛthivī viśīrṇā ity eva matvā janatā vyaṣīdat //
MBh, 9, 3, 34.2 nāgabhagnadrumā śuṣkā nadīvākulatāṃ gatā //
MBh, 9, 8, 31.1 kavacoṣṇīṣasaṃchannā patākāruciradrumā /
MBh, 9, 55, 10.2 cakampe ca mahākampaṃ pṛthivī savanadrumā //
MBh, 10, 14, 10.2 cacāla ca mahī kṛtsnā saparvatavanadrumā //
MBh, 12, 101, 19.2 nīcadrumā mahākakṣā sodakā hastiyodhinām //
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 11, 55.1 aśokavanikā cāpi mahatīyaṃ mahādrumā /