Occurrences

Avadānaśataka
Divyāvadāna
Suśrutasaṃhitā

Avadānaśataka
AvŚat, 14, 5.13 tato bhagavāṃś candraḥ samyaksaṃbuddho rājānam uvāca gaccha mahārāja imāṃ saṃghāṭīṃ dhvajāgre baddhvā mahatā satkāreṇa sve vijite paryāṭaya asya ca mahāntam utsavaṃ kuru /
Divyāvadāna
Divyāv, 12, 196.1 evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratiśrutya saṃghāṭīmādāyānyatamena bhikṣuṇā paścācchramaṇena yena rājabhrātā kālastenopasaṃkrāntaḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 33, 6.2 jīrṇāṃ ca bhikṣusaṃghāṭīṃ dhūmanāyopakalpayet //