Occurrences

Tantrasāra
Tantrāloka
Vātūlanāthasūtras
Śivasūtravārtika

Tantrasāra
TantraS, 3, 15.0 tatrāpi punar anuttarānandasaṃghaṭṭāt varṇadvayam ai au iti //
Tantrāloka
TĀ, 3, 94.1 tāvicchonmeṣasaṃghaṭṭādgacchato 'tivicitratām /
TĀ, 3, 199.1 sā śabdarāśisaṃghaṭṭādbhinnayonistu mālinī /
TĀ, 6, 104.1 arkendurāhusaṃghaṭṭāt pramāṇaṃ vedyavedakau /
Vātūlanāthasūtras
VNSūtra, 1, 5.1 siddhayoginīsaṃghaṭṭān mahāmelāpodayaḥ //
Śivasūtravārtika
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 1, 13.1, 9.0 hṛdaye cittasaṃghaṭṭād dṛśyasvāpadarśanam //