Occurrences

Bhāratamañjarī
Tantrāloka
Vātūlanāthasūtravṛtti
Śivasūtravārtika

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 717.1 saṃghaṭṭaḥ sarvavīrāṇāṃ tumule samprahāriṇi /
Tantrāloka
TĀ, 3, 68.1 tayoryadyāmalaṃ rūpaṃ sa saṃghaṭṭa iti smṛtaḥ /
TĀ, 3, 215.2 hṛtpadmakośamadhyasthastayoḥ saṃghaṭṭa iṣyate //
TĀ, 6, 105.1 amāvasyāṃ vināpyeṣa saṃghaṭṭaścenmahāgrahaḥ /
Vātūlanāthasūtravṛtti
VNSūtraV zu VNSūtra, 5.1, 2.0 tāsāṃ saṃghaṭṭaḥ saṃgamo grāhyagrāhakobhayasaṃśleṣaḥ parasparāgūraṇakrameṇāliṅganam //
Śivasūtravārtika
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 1, 13.1, 12.0 svasaṃvit tatra saṃghaṭṭaś cittasya calataḥ sataḥ //
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 1, 18.1, 5.0 saṃghaṭṭaś cakṣurādyakṣapratyakṣīkaraṇādikam //