Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 4, 45, 9.1 katamad dvairathaṃ yuddhaṃ yatrājaiṣīr dhanaṃjayam /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 90, 13.1 tad babhūvādbhutaṃ yuddhaṃ dvairathaṃ lomaharṣaṇam /
Rām, Yu, 95, 1.2 sumahad dvairathaṃ yuddhaṃ sarvalokabhayāvaham //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 46, 36.2 tṛtīyaṃ dvairathaṃ caiva caturthaṃ lavaṇaṃ smṛtam //