Occurrences

Rasārṇava

Rasārṇava
RArṇ, 16, 103.2 dhattūrarasaliptāyāṃ mūṣāyāṃ saṃniveśayet //
RArṇ, 17, 2.2 mūṣāṃ tu gostanīṃ kṛtvā dhattūrakusumākṛtim /
RArṇ, 18, 74.2 dhameddhattūrasaṃliptaṃ valīpalitanāśanam //