Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 7, 2, 42.0 dhattūraphalayukto 'bhyavahāra unmādakaraḥ //