Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 17, 37.1 dhattūrajaṃ madanakodravajaṃ ca bījaṃ kośātakī śukanasā mṛgabhojinī ca /