Occurrences

Amarakośa
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Bhāvaprakāśa
Gūḍhārthadīpikā
Mugdhāvabodhinī
Yogaratnākara

Amarakośa
AKośa, 2, 126.1 unmattaḥ kitavo dhūrto dhattūraḥ kanakāhvayaḥ /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 3, 7.1 mīnākṣī kṛṣṇadhattūro balā nāgavallī jayā /
RRĀ, V.kh., 3, 78.2 dhattūrastulasī kṛṣṇā laśunaṃ devadālikā //
RRĀ, V.kh., 13, 6.2 dhattūro lāṅgalī pāṭhā balā gaṃdhakatiktakam //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 5, 11.1 dhūstūrastulasīkṛṣṇā laśunaṃ devadālikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Kar., 17.1 dhattūraḥ kitavo dhūrta unmattaḥ kanakāhvayaḥ /
RājNigh, Kar., 19.1 dhattūraḥ kaṭur uṣṇaś ca kāntikārī vraṇārtinut /
Ānandakanda
ĀK, 1, 13, 17.2 tilaparṇyajamodāśca brāhmī bhṛṅgī ca dhutturaḥ //
ĀK, 1, 23, 8.2 dhutturo lokanāthaśca prabhurindro bhavastathā //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 134.2, 5.0 dhūrto dhattūrastasya patrāṇāṃ svarasairityarthaḥ //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 8, 205.2 guñjāhipheno dhattūraḥ saptopaviṣajātayaḥ //
BhPr, 7, 3, 255.2 guñjāhipheno dhattūraḥ saptopaviṣajātayaḥ //
Gūḍhārthadīpikā
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 200.2, 1.0 unmatto dhattūraḥ snuhī sehuṇḍabhedaḥ arkaḥ raviḥ viṣamuṣṭir mahānimbam //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 7, 7.2, 3.0 te ke kadalīpalāśatilaniculakanakasuradālivāstukairaṇḍāḥ kadalī rambhā palāśo brahmavṛkṣaḥ tilāḥ pratītāḥ niculo vetasavṛkṣaḥ kanako dhattūraḥ suradālī devadālī vāstukaṃ kṣāraśākaṃ eraṇḍo vātāriḥ ete kṣārasaṃbhavāḥ //
Yogaratnākara
YRā, Dh., 388.1 dhattūro madavarṇāgnivātakṛjjvarakuṣṭhanut /