Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 8, 45, 33.3 sajyaṃ kṛtvā mahārāja saṃmṛjya ca punaḥ punaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 75, 5.1 āropya sa dhanū rāmaḥ śaraṃ sajyaṃ cakāra ha /
Rām, Ay, 90, 10.2 sajyaṃ kuruṣva cāpaṃ ca śarāṃś ca kavacaṃ tathā //