Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 3, 9.1 ye tarantyarṇavaṃ saraḥ setuṃ kṛtvā visṛjya palvalāni /
Divyāv, 8, 275.0 dhūmanetrasya parvatasyopariṣṭānmahadudakapalvalam //
Divyāv, 8, 276.0 tasminnudakapalvale mahatyaśmaśilā //