Occurrences

Gautamadharmasūtra

Gautamadharmasūtra
GautDhS, 1, 7, 13.1 paśavaś ca hiṃsāsaṃyoge //
GautDhS, 1, 7, 18.1 paśūnāṃ ca //
GautDhS, 2, 1, 25.1 paśuhiraṇyayor apy eke pañcāśadbhāgaḥ //
GautDhS, 2, 3, 17.1 paśupīḍite svāmidoṣaḥ //
GautDhS, 2, 3, 34.1 kusīdaṃ paśūpajalomakṣetraśadavāhyeṣu nātipañcaguṇam //
GautDhS, 2, 3, 37.1 paśubhūmistrīṇām anatibhogaḥ //
GautDhS, 2, 4, 14.1 kṣudrapaśvanṛte sākṣī daśa hanti //
GautDhS, 2, 4, 20.1 paśuvan madhusarpiṣoḥ //
GautDhS, 2, 8, 6.1 paśupālakṣetrakarṣakakulasaṃgatakārayitṛparicārakā bhojyānnāḥ //
GautDhS, 2, 9, 25.1 anyatrāpi śūdrād bahupaśor hīnakarmaṇaḥ //
GautDhS, 3, 10, 10.1 daśakaṃ paśūnām //