Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra
Khādiragṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 3, 10, 19.0 tāṃ sandhivelāsamīpaṃ purastād agner avasthāpyopasthitāyāṃ juhuyād yat paśavaḥ pra dhyāyateti //
Khādiragṛhyasūtra
KhādGS, 3, 4, 2.0 tāṃ purastādagneḥ pratyaṅmukhīmavasthāpya juhuyād yatpaśava iti //