Occurrences

Ṛgveda
Mahābhārata
Amarakośa
Abhidhānacintāmaṇi
Rājanighaṇṭu

Ṛgveda
ṚV, 10, 7, 6.1 svayaṃ yajasva divi deva devān kiṃ te pākaḥ kṛṇavad apracetāḥ /
Mahābhārata
MBh, 12, 99, 48.1 ahaṃ vṛtraṃ balaṃ pākaṃ śatamāyaṃ virocanam /
MBh, 12, 221, 7.1 sahasranayanaścāpi vajrī śambarapākahā /
Amarakośa
AKośa, 2, 259.1 potaḥ pāko 'rbhako ḍimbhaḥ pṛthukaḥ śāvakaḥ śiśuḥ /
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 88.2 dviṣaḥ pāko 'drayo vṛtraḥ pulomā namucirbalaḥ //
AbhCint, 3, 2.1 bālaḥ pākaḥ śiśurḍimbhaḥ potaḥ śāvaḥ stanaṃdhayaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Manuṣyādivargaḥ, 18.1 bālaḥ pāko'rbhako garbhaḥ potakaḥ pṛthukaḥ śiśuḥ /
RājNigh, Manuṣyādivargaḥ, 19.1 jāto 'rbhakaḥ pakṣadinena māsataḥ pākastribhistairatha potakābhidhaḥ /