Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 1, 116.2 ānandamacalaṃ brahma sthānaṃ tatpārameśvaram //
KūPur, 1, 2, 84.2 tṛtīye cāntimā proktā bhāvanā pārameśvarī //
KūPur, 1, 9, 48.1 kiṃtu mohayati brahman bhavantaṃ pārameśvarī /
KūPur, 1, 11, 66.2 svaṃ rūpaṃ darśayāmāsa divyaṃ tat pārameśvaram //
KūPur, 1, 11, 331.1 samprāpya yogaṃ paramaṃ divyaṃ tat pārameśvaram /
KūPur, 1, 24, 90.2 sarvajñatvaṃ tathaiśvaryaṃ jñānaṃ tat pārameśvaram /
KūPur, 2, 31, 81.1 avijñāya paraṃ bhāvaṃ divyaṃ tatpārameśvaram /
KūPur, 2, 33, 147.1 sthāpayed yaḥ paraṃ dharmaṃ jñānaṃ tatpārameśvaram /