Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Mahābhārata
MBh, 6, 10, 51.2 tilakāḥ pārasīkāśca madhumantaḥ prakutsakāḥ //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 45, 42.1 madrā rāmāstathāmbaṣṭhāḥ pārasīkāstathaiva ca /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 3, 18.1 madrā rāmāstathāmbaṣṭhāḥ pārasīkādayastathā /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 69, 24.2 utpadyate vardhanapārasīkapātālalokāntarasiṃhaleṣu //
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 5, 110.2 rāhor iva sa cicheda pārasīkapateḥ śiraḥ //