Occurrences

Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 3, 18.1 madrā rāmāstathāmbaṣṭhāḥ pārasīkādayastathā /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 69, 24.2 utpadyate vardhanapārasīkapātālalokāntarasiṃhaleṣu //
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 5, 110.2 rāhor iva sa cicheda pārasīkapateḥ śiraḥ //