Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 5, 19, 12.2 pārvatīyair mahīpālaiḥ sahitaḥ pāṇḍavān iyāt //
MBh, 7, 79, 8.2 pārvatīyair nadījaiśca saindhavaiśca hayottamaiḥ //
MBh, 8, 4, 96.1 ājāneyaiḥ saindhavaiḥ pārvatīyair nadījakāmbojavanāyubāhlikaiḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 65, 10.2 anyā nadīś ca vividhāḥ pārvatīyais turaṃgamaiḥ //
Rām, Ki, 38, 12.1 nādeyaiḥ pārvatīyaiś ca sāmudraiś ca mahābalaiḥ /