Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 6, 6, 42.0 yadā vā agnis saṃtapyate 'tha jāyata oṣadhayaḥ pāvakāḥ //
KS, 6, 6, 43.0 oṣadhīr evāsmai pāvakā bhāgadheyam apidadhāti //
KS, 8, 8, 38.0 yat pāvakam //
KS, 8, 8, 39.0 annaṃ vai pāvakam //
KS, 8, 8, 51.0 āpo vai pāvakāḥ //
KS, 8, 8, 53.0 yad agnaye pāvakāya //
KS, 8, 9, 4.0 tā etāḥ pavamānā pāvakā śuciḥ //
KS, 8, 9, 6.0 yā pāvakāpas tayā //
KS, 8, 9, 16.0 yad agnaye pāvakāya //