Occurrences

Aitareya-Āraṇyaka
Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Ṛgveda

Aitareya-Āraṇyaka
AĀ, 1, 1, 4, 14.0 pāvakā naḥ sarasvatī yajñaṃ vaṣṭu dhiyāvasur iti vāg vai dhiyāvasuḥ //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 9, 4.0 tā etāḥ pavamānā pāvakā śuciḥ //
KS, 8, 9, 6.0 yā pāvakāpas tayā //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 6, 2, 1.1 yā vājinn agneḥ pavamānā priyā tanūs tām āvaha yā vājinn agneḥ pāvakā priyā tanūs tām āvaha yā vājinn agneḥ śuciḥ priyā tanūs tām āvaha //
Ṛgveda
ṚV, 1, 3, 10.1 pāvakā naḥ sarasvatī vājebhir vājinīvatī /