Occurrences

Lalitavistara
Dhanvantarinighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Lalitavistara
LalVis, 7, 67.5 pañca kareṇusahasrāṇi pañca piṅgasahasrāṇi prasūyante sma /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 6, 17.2 rītistu lohakaḥ piṅgaḥ kapilohaṃ suvarṇakam //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Siṃhādivarga, 68.1 mūṣiko mūṣakaḥ piṅgo'pyākhurunduruko nakhī /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 146, 80.1 sa piṅgo vṛṣa ityāhuḥ pitṝṇāṃ prītivardhanaḥ /