Occurrences

Mahābhārata
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Bhāratamañjarī
Rājanighaṇṭu

Mahābhārata
MBh, 13, 112, 69.2 pipīlakastu ṣaṇ māsān kīṭaḥ syānmāsam eva ca /
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 366.2 udaṅghā kapijaṅghā tu lohitāṅgaḥ pipīlakaḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1676.1 pippalastailaharaṇāt phalastainyātpipīlakaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Siṃhādivarga, 82.0 pipīlakaḥ pipīlaśca strīsaṃjñā ca pipīlikā //