Occurrences

Amarakośa
Ānandakanda
Kokilasaṃdeśa

Amarakośa
AKośa, 2, 46.1 utsaḥ prasravaṇaṃ vāripravāho nirjharo jharaḥ /
Ānandakanda
ĀK, 1, 20, 139.2 dhyātvāmṛtajharīmambām ardhābdena bhavetkaviḥ //
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 1, 35.1 dṛśyā dūre tadanu laharīsaṃpatadrājahaṃsā sā kāverī madajalajharī sahyadantāvalasya /
KokSam, 1, 43.1 siktaḥ svacchair jharajalakaṇaistaṃ bhaja vyomni tiṣṭhan muktāchannāsitanavapaṭīkāyamānāyamānaḥ /