Occurrences

Atharvaveda (Paippalāda)
Atharvaveda (Śaunaka)
Kāṭhakagṛhyasūtra

Atharvaveda (Paippalāda)
AVP, 1, 69, 3.1 cakṣur asya sūtram āsīt tardma śrotram utābharat /
Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 14, 1, 40.1 śaṃ te hiraṇyaṃ śam u santv āpaḥ śaṃ methir bhavatu śaṃ yugasya tardma /
Kāṭhakagṛhyasūtra
KāṭhGS, 25, 9.3 śaṃ te hiraṇyaṃ śam u santy āpaḥ śaṃ te methī bhavatu śaṃ yugasya tardma /