Occurrences

Mahābhārata
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa
Tantrāloka
Kokilasaṃdeśa

Mahābhārata
MBh, 3, 50, 13.1 na deveṣu na yakṣeṣu tādṛg rūpavatī kvacit /
MBh, 12, 323, 33.2 ekaikasya prabhā tādṛk sābhavanmānavasya ha //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 12, 21.2 liṅganāśe 'pi tādṛg dṛṅniṣprabhā hatadarśanā //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 30, 34.1 na me jāmbavatī tādṛgabhīṣṭā na ca rukmiṇī /
Tantrāloka
TĀ, 16, 177.2 tādṛgeva bhavetkarmaśuddhau tvanyaiva citratā //
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 2, 49.2 tādṛkpremṇaściravirahiṇaḥ prāṇanāthasya vāṇī seyaṃ mattaḥ śravaṇasarasā śrūyatāṃ śrāvyabandhā //