Occurrences

Dhanvantarinighaṇṭu

Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, Candanādivarga, 83.1 tāmalakyajaṭā tālī tamālī tu tamālinī /