Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 39, 219.1 kaṭukendrayavośīrasiṃhītāmalakīghanaiḥ /
Su, Utt., 39, 225.1 śaṭītāmalakībhārgīmedāmalakapauṣkaraiḥ /
Su, Utt., 51, 27.2 tālīśatāmalakyugrājīvantīkuṣṭhasaindhavaiḥ //