Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Garuḍapurāṇa
Nighaṇṭuśeṣa
Rasārṇava
Tantrāloka

Mahābhārata
MBh, 3, 86, 11.2 tāmraparṇīṃ tu kaunteya kīrtayiṣyāmi tāṃ śṛṇu //
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 40, 17.2 tāmraparṇīṃ grāhajuṣṭāṃ tariṣyatha mahānadīm //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 21, 3.1 ā prāgjyotiṣakaśmīradvārakātāmraparṇi yat /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 36, 20.1 nadī trailokyavikhyātā tāmraparṇīti nāmataḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 48.1 śrīparṇī tāmraparṇī ca jayā tīrthamanuttamam /
MPur, 114, 30.1 kṛtamālā tāmraparṇī puṣpajā hyutpalāvatī /
MPur, 114, 31.2 tāmraparṇī tathā mūlī śaravā vimalā tathā /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 3, 13.1 kṛtamālātāmraparṇīpramukhā malayodbhavāḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 5, 39.2 tāmraparṇī nadī yatra kṛtamālā payasvinī //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 55, 10.1 ketumālā tāmraparṇī candrabhāgā sarasvatī /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 133.1 tāmraparṇī subhikṣā ca kuñjarā madyapāvanī /
Rasārṇava
RArṇ, 5, 20.2 arkapattrī vaṃśapattrī tāmraparṇī tatheśvarī /
Tantrāloka
TĀ, 1, 8.1 traiyambakābhihitasantatitāmraparṇīsanmauktikaprakarakāntiviśeṣabhājaḥ /