Occurrences

Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Garuḍapurāṇa
Nighaṇṭuśeṣa
Rasārṇava

Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 36, 20.1 nadī trailokyavikhyātā tāmraparṇīti nāmataḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 48.1 śrīparṇī tāmraparṇī ca jayā tīrthamanuttamam /
MPur, 114, 30.1 kṛtamālā tāmraparṇī puṣpajā hyutpalāvatī /
MPur, 114, 31.2 tāmraparṇī tathā mūlī śaravā vimalā tathā /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 5, 39.2 tāmraparṇī nadī yatra kṛtamālā payasvinī //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 55, 10.1 ketumālā tāmraparṇī candrabhāgā sarasvatī /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 133.1 tāmraparṇī subhikṣā ca kuñjarā madyapāvanī /
Rasārṇava
RArṇ, 5, 20.2 arkapattrī vaṃśapattrī tāmraparṇī tatheśvarī /