Occurrences

Haribhaktivilāsa

Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 92.2 retorūpaṃ vicintyāmuṃ kuṇḍaṃ tāreṇa cārcayet //
HBhVil, 5, 145.2 tāraḥ praṇavaḥ /
HBhVil, 5, 145.16 pīṭhātmane hṛdanto 'yaṃ mantras tārādir īritaḥ /
HBhVil, 5, 161.1 santo nyasyanti tārādinamo 'nantāṃs tān sabindukān /
HBhVil, 5, 162.1 tāraṃ śirasi vinyasya pañca mantrapadāni ca /