Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 53, 1.1 tathā bruvati tāre tu tārādhipativarcasi /