Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Haribhaktivilāsa

Mahābhārata
MBh, 3, 271, 6.1 taṃ tāram uccaiḥ krośantam anyāṃś ca hariyūthapān /
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 34, 10.1 sa tu tāraṃ vinirbhartsya rāvaṇo rākṣaseśvaraḥ /
Rām, Utt, 39, 4.1 suṣeṇaṃ śvaśuraṃ śūraṃ tāraṃ ca balināṃ varam /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 5, 162.1 tāraṃ śirasi vinyasya pañca mantrapadāni ca /