Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Liṅgapurāṇa
Haribhaktivilāsa

Mahābhārata
MBh, 3, 269, 8.1 virūpākṣeṇa sugrīvas tāreṇa ca nikharvaṭaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 46, 19.1 atha kumbhahanustatra tāreṇāsādya vīryavān /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 101, 13.2 tāreṇa vijitaḥ saṃkhye dudrāva garuḍadhvajaḥ //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 92.2 retorūpaṃ vicintyāmuṃ kuṇḍaṃ tāreṇa cārcayet //